For sale

🇬🇧 Welcome to Nordhoek's gallery, here you can find a careful selection of his works that are for sale right now. All the artworks reflect his artistic vision and each piece is created with care and has his unique style. He strives to create works in a class of its own and his proud to present these unique paintings that will add a touch of artistic elegance to your home or business.


The inspiration is found in the free-flowing movements of nature, as well as undertones from the urban art forms. His works are contrasting and colorful and show the passion to create, an ability that has been developed since childhood. Nordhoek has a self-taught approach to his art, this contributes to his works with a unique and personal style.


Nordhoek's vision is to create art that captures the viewer and evokes positive emotions.

With a passion for colors and contrasts, Nordhoek manages to create works that invite the viewer into a world full of energy and life.

🇩🇰 Velkommen til Nordhoeks galleri, her kan du finde et nøje udvalg af hans værker som er til salg lige nu. Hvert enkelt værk afspejler hans kunstneriske vision og er skabt med omhu og har hans unikke stil. Han stræber efter at skabe værker i særklasse, der skiller sig ud fra mængden. Han er stolt af, at kunne præsentere disse unikke malerier, der vil tilføre et strejf af kunstnerisk elegance til dit hjem eller virksomhed.


Inspirationen findes i naturens fritflyende bevægelser, samt undertoner fra de urbane kunstformer. Hans værker er kontrastfulde og farverige og viser passionen for at skabe, en evne, som er udviklet siden barnsben. Nordhoek har en autodidakt tilgang til sin kunst, der bidrager til hans værker med en unik og personlig stil.


Nordhoeks vision er at skabe kunst, der fanger beskueren og vækker positive følelser. Med en passion for farver og kontraster formår Nordhoek at skabe værker, der inviterer betragteren ind i en verden fyldt med energi og liv.

🇬🇧 Title: Flowing, 100 x 150 cm, acrylic on canvas.


Beneath this artwork is the starting shot for a new period of my artistic work. The work Hot Salsa Sauce, as it was called, became a new start and at the same time a driving force in developing my line and style in a new and exciting direction.

Flowing, as the artwork is now called, has again contributed to the further development of my style and I welcome it.


Contact for price and more info.🇩🇰 Titel: Flowing, 100 x 150 cm, akryl på lærred.


Under dette værk gemmer sig startskudet til en ny periode af mit kunstnerikse virke. Værket Hot salsa sauce som som det hed, blev en ny start og samtidig en drivkraft i at udvikle min streg og stil i en ny og spændene retning.

Flowing som værket nu hedder har igen bidraget til en videreudvikling af min stil og jeg hilser den velkommen.


Kontakt for pris og yderligere info.

🇬🇧 Title: Adventure, 100 x 150 cm, acrylic on canvas.


Foreign shores, landscapes and culture.

An adventure is just around the corner.


Contact for price and more info.🇩🇰 Titel: Adventure, 100 x 150 cm, akryl på lærred.


Fremmede kyster, landskaber og kultur.

Et eventyr er lige om hjørnet.


Kontakt for pris og yderligere info.

🇬🇧 Title: Beat this, 100 x 200 cm, acrylic on canvas.


SOLD🇩🇰 Titel: Beat this, 100 x 200 cm, akryl på lærred.


SOLGT

🇬🇧 Title: The life, 100 x 150 cm, acrylic on canvas.


Contact for price and more info.🇩🇰 Titel: The life, 100 x 150 cm, akryl på lærred.


Kontakt for pris og yderligere info.

🇬🇧 Title: BLA bla blah, 100 x 150 cm, acrylic on canvas.


Have you tried this? Sitting in a meeting and someone who just talks endlessly, without saying anything or getting to the point.

The purpose seemed to be, just to talk - Blah blah blah.


Contact for price and more info.🇩🇰 Titel: Bla bla blah, 100 x 150 cm, akryl på lærred.


Kender du det? At sidde til et møde og der er bare en, som snakker i en uendelighed, uden at sige noget eller komme til sagen.

formålet syntes bare at være, at snakke -

Bla bla Blah.


Kontakt for pris og yderligere info.